கிருஷ்ணகிரிக்கான சாத்தியமான இணைக்கப்பட்ட கடன் திட்டம் வெளியிடப்பட்டது
India

கிருஷ்ணகிரிக்கான சாத்தியமான இணைக்கப்பட்ட கடன் திட்டம் வெளியிடப்பட்டது

தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி (நபார்ட்) தயாரித்த சாத்தியமான இணைக்கப்பட்ட கடன் திட்டம் 2021-22 நிதியாண்டில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு, 7,036 கோடி கடன் ஒதுக்கீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. நடப்பு 2020-21 நிதியாண்டிற்கான கடன் இணைக்கப்பட்ட கடன் மதிப்பீட்டை விட 8% அதிகமாக உள்ளது.

மொத்த சாத்தியமான, 7,036 கோடி கடன் செலவினங்களில், விவசாயத் துறைக்கு, 4,609.12 கோடி (65.51%) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் பண்ணை கடன் செலவினம், 9 3,939.66 கோடி (56%); விவசாய உள்கட்டமைப்புக்கு 70 370.34 கோடி (5.26%) மற்றும் துணை நடவடிக்கைகள் 9 299.12 கோடி (4.25%) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எம்.எஸ்.எம்.இ துறை ₹ 1,083.16 கோடி (15.39%), ஏற்றுமதி ₹ 96 கோடி (1.36%), கல்வி ₹ 105.53 கோடி (1.5%), வீட்டுவசதி ₹ 132.75 கோடி (1.89%), சமூக உள்கட்டமைப்பு ₹ 52.50 கோடி (0.75%) , புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 39 18.39 கோடி (0.26%). பி.எல்.பி சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு கடன் மற்றும் பி.எம்.ஜே.டி.ஒய் கீழ் ஓவர் டிராப்ட் ஆகியவற்றை 38 938.55 கோடியில் (13.34%) எதிர்பார்க்கிறது. இணைக்கப்பட்ட கடன் திட்டம் மாவட்டத்திற்கான வருடாந்திர கடன் திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கான அடிப்படையாக அமைகிறது. இணைக்கப்பட்ட கடன் திட்டத்தை இங்கு நடைபெற்ற வங்கியாளர்களின் மாவட்ட அளவிலான ஆலோசனைக் குழு கூட்டத்தில் கலெக்டர் வி.ஜெய சந்திர பானு ரெட்டி வெளியிட்டார்.

வெளியீட்டில் பேசிய திரு பானு ரெட்டி, ஏழைகளுக்கு சரியான நேரத்தில் மற்றும் போதுமான கடன் வழங்குமாறு வங்கிகளை வலியுறுத்தினார். அரசுத் துறைகள், வங்கிகள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுடன் கலந்தாலோசித்து இந்தத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது என்று நபார்டு மாவட்ட மேம்பாட்டு மேலாளர் நஸ்ரீன் சலீம் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *