கோழிக்கோட்டில் 811 புதிய COVID-19 வழக்குகள்
India

கோழிக்கோட்டில் 811 புதிய COVID-19 வழக்குகள்

கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை 811 புதிய கோவிட் -19 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, அவற்றில் 732 நோய்த்தொற்றுகள் உள்ளூர் பரவுதல் ஆகும். பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 11 சுகாதார ஊழியர்கள் இருந்தனர். 63 நிகழ்வுகளில் நோய்த்தொற்றின் ஆதாரம் தெரியவில்லை.

மாவட்டத்தில் 920 மீட்டெடுப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. இப்போது 7,853 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர், 25,961 பேர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *