KAS அதிகாரிக்கு எதிரான விசாரணையில் ED மற்றும் IT துறை சேர வாய்ப்புள்ளது
India

திருவனந்தபுரத்தில் 255 புதிய வழக்குகள் மற்றும் 297 மீட்டெடுப்புகள்

மாவட்டத்தில் 255 புதிய COVID-19 வழக்குகள் மற்றும் 297 மீட்டெடுப்புகள் திங்களன்று பதிவு செய்யப்பட்டன.

இறப்பு எண்ணிக்கை 572 ஆக அதிகரித்துள்ளது, மேலும் நான்கு இறப்புகள் இந்த நோய்க்கு காரணமாக உள்ளன. இறந்தவர்களில் குருமாம்கோடைச் சேர்ந்த 71 வயது பெண், அனயராவைச் சேர்ந்த 72 வயதான ஆண், சிராயின்கீஷுவைச் சேர்ந்த 75 வயதான ஆண், 59 வயதான பெண்மணி பெட்டா.

COVID-19 அறிகுறிகளுக்காக கண்காணிக்கப்படும் நபர்களின் எண்ணிக்கையை வீடுகளில் 31,470 ஆகவும், பல்வேறு நிறுவனங்களில் 115 ஆகவும் மாவட்டம் 1,706 பேரை தனிமைப்படுத்தலில் வைத்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *