தொழிலாளர் சங்கங்கள் மையத்தின் 'ஏழை எதிர்ப்பு' கொள்கைகளை வறுத்தெடுக்கின்றன
India

தொழிலாளர் சங்கங்கள் மையத்தின் ‘ஏழை எதிர்ப்பு’ கொள்கைகளை வறுத்தெடுக்கின்றன

மற்ற கோரிக்கைகளில் பண்ணை சட்டங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் சட்டங்கள் திரும்பப் பெறுதல் ஆகியவை அடங்கும், அவை பேச்சாளர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவை, பணக்கார சார்புடையவை.

விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாள வர்க்கம் தொடர்பான ‘ஏழைகளுக்கு எதிரான’ கொள்கைகள் குறித்து மத்திய அரசைக் கண்டித்து முக்கிய அரசியல் கட்சிகளுடன் இணைந்த நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர் சங்க உறுப்பினர்கள் வியாழக்கிழமை இங்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

COVID-19 நிவாரணம் கோரிய ஒவ்வொரு நபருக்கும், 500 7,500 நிவாரணம் கோரி அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர், தவிர போதுமான அளவு அரிசி வழங்கல் மற்றும் அட்டா.

மற்ற கோரிக்கைகளில் பண்ணை சட்டங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் சட்டங்கள் திரும்பப் பெறுதல் ஆகியவை அடங்கும், அவை பேச்சாளர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவை, பணக்கார சார்புடையவை.

தொழிலாளர் முற்போக்குக் கூட்டமைப்பு, இந்திய தொழிற்சங்கங்களின் மையம், அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ், இந்திய தேசிய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ், ஹிந்த் மஜ்தூர் சபா, அகில இந்திய மத்திய தொழிற்சங்க கவுன்சில், மருமலார்ச்சி தொழிலாளர் முன்னணி மற்றும் தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணி உறுப்பினர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *