புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தின் அம்சங்கள்
India

புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தின் அம்சங்கள்

டெல்லியில் உள்ள பாராளுமன்ற கட்டிடம் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலானது. இது முதலில் ஆங்கிலேயர்களால் இம்பீரியல் சட்டமன்ற சபைக்காக கட்டப்பட்டது. புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடம் கட்ட அரசாங்கம் இப்போது திட்டமிட்டுள்ளது. இது ஏப்ரல் 23, 2020 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மத்திய விஸ்டா கமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இது 22 மாதங்களுக்கும் மேலாக இருக்கும் கட்டிடத்திற்கு அருகில் கட்டப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *