NDTV Coronavirus
India

வென்டிலேட்டர் நோயாளியின் குடும்பம் ஆக்ஸிஜன் சப்ளை முடிவடைய சில மணிநேரங்கள் மட்டுமே என்று கூறினார்

வென்டிலேட்டர் நோயாளியின் குடும்பம் ஆக்ஸிஜன் சப்ளை முடிவடைய சில மணிநேரங்கள் மட்டுமே என்று கூறினார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *