NDTV News
India

5.3 பிகானேருக்கு அருகில் நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறது

ராஜஸ்தானில் பிகானேர் அருகே 5.3 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. (பிரதிநிதி)

பிகானேர்:

ராஜஸ்தானின் பிகானேர் அருகே புதன்கிழமை காலை 5.3 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக இந்தியாவின் நில அதிர்வு அறிவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதி ராஜஸ்தானின் பிகானேரின் மேற்கு-வடமேற்கில் (WNW) 343 கி.மீ.

ஐ.எஸ்.டி.யில் மேற்பரப்பில் இருந்து 110 கி.மீ ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *