உலகின் முதல் ஹைட்ரஜன் இயங்கும் இரட்டை-டெக்கர் பேருந்துகள்
Life & Style

உலகின் முதல் ஹைட்ரஜன் இயங்கும் இரட்டை-டெக்கர் பேருந்துகள்

உலகின் முதல் ஹைட்ரஜன் இயங்கும் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளின் வீடியோ, ஸ்காட்டிஷ் நகரமான அபெர்டீனில் தொடங்கப்பட்டது

ஸ்காட்லாந்தின் அபெர்டீன் உலகின் முதல் ஹைட்ரஜன் இயங்கும் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது காற்று மாசுபாட்டைக் குறைத்து நகரத்தை பசுமை பொருளாதாரமாக மாற்றும் முயற்சியாகும். சோதனையின் ஒரு பகுதியாக இதுபோன்ற 15 பேருந்துகள் கடற்படை தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பேருந்துகள் கார்பன் மோனாக்ஸைட்டுக்கு பதிலாக நீராவியை வெளியிடுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *