குடல் பாக்டீரியா மூளை சேதத்திற்கான அபாயத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கலாம்: ஆய்வு | உடல்நலம்

முன்கூட்டிய குழந்தைகளின் குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் மூளை பாதிக்கும் அபாயத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் ‘செல் ஹோஸ்ட் மற்றும் மைக்ரோப்’ இதழில் வெளியிடப்பட்டன. க்ளெப்செல்லா என்ற பாக்டீரியத்துடன் இரைப்பை குடல் வளர்வது சில நோயெதிர்ப்பு உயிரணுக்களின் அதிகரித்த இருப்பு மற்றும் முன்கூட்டிய குழந்தைகளில் நரம்பியல் சேதத்தின் வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடையது என்று ஆராய்ச்சி குழு கண்டறிந்தது.

குடல், மூளை மற்றும் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு ஆகியவற்றின் ஆரம்ப வளர்ச்சி நெருங்கிய தொடர்புடையது.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை குடல்-நோயெதிர்ப்பு-மூளை அச்சு என்று குறிப்பிடுகின்றனர். குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்துடன் ஒத்துழைக்கின்றன, இது குடல் நுண்ணுயிரிகளை கண்காணித்து அவற்றுக்கு பொருத்தமான பதில்களை உருவாக்குகிறது.

கூடுதலாக, குடல் வேகஸ் நரம்பு வழியாகவும், நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு வழியாகவும் மூளையுடன் தொடர்பு கொள்கிறது.

“முன்கூட்டிய குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சியில் இந்த அச்சு வகிக்கும் பங்கை நாங்கள் ஆராய்ந்தோம். குடல் நுண்ணுயிரிகளின் நுண்ணுயிரிகள் – இது நூற்றுக்கணக்கான பாக்டீரியா, பூஞ்சை, வைரஸ்கள் மற்றும் பிற நுண்ணுயிரிகளின் முக்கிய தொகுப்பாகும் – ஆரோக்கியமான நிலையில் சமநிலையில் உள்ளது மக்கள். ” ஆய்வின் முதல் ஆசிரியர் டேவிட் சேகி கூறினார்.

“இருப்பினும், குறிப்பாக முன்கூட்டிய குழந்தைகளில், நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு மற்றும் நுண்ணுயிரியை முழுமையாக உருவாக்க முடியவில்லை, மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் மூளையில் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்” என்று நுண்ணுயிரியலாளர் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு நிபுணர் விளக்கினார்.

“உண்மையில், நுண்ணுயிரியல் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு மறுமொழியில் சில வடிவங்களை எங்களால் அடையாளம் காண முடிந்தது, அவை மூளை காயத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் தீவிரத்தோடு தெளிவாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன” என்று நுண்ணுயிரியல் நிபுணர் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மையத்தின் ஆராய்ச்சி குழுவின் தலைவர் டேவிட் பெர்ரி கூறினார். வியன்னா பல்கலைக்கழகத்தில் சிஸ்டம்ஸ் சயின்ஸ் (CMESS) மற்றும் வியன்னா மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் மற்றும் வியன்னா பல்கலைக்கழகத்தின் கூட்டு நுண்ணுயிர் வசதியின் செயல்பாட்டு இயக்குநர்.

“முக்கியமாக, இத்தகைய வடிவங்கள் பெரும்பாலும் மூளையில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு முன்னதாகவே காட்டப்படும். இது மிகவும் முன்கூட்டிய குழந்தைகளின் மூளை பாதிப்பு மோசமடைவதைத் தடுக்கலாம் அல்லது தவிர்க்கப்படலாம்” என்று பெர்ரி கூறினார்.

பொருத்தமான சிகிச்சையின் வளர்ச்சிக்கான தொடக்க புள்ளிகள் பயோமார்க்ஸர்களால் வழங்கப்படுகின்றன, அவை இடைநிலைக் குழு அடையாளம் காண முடிந்தது. “க்ளெப்சியெல்லா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய உயர்ந்த பாக்டீரியத்தின் அதிகப்படியான வளர்ச்சியை எங்கள் தரவு காட்டுகிறது ??-டி-செல் அளவுகள் வெளிப்படையாக மூளை சேதத்தை அதிகரிக்கலாம்” என்று லூகாஸ் விஸ்கிரில், நியோனாட்டாலஜி, குழந்தை தீவிர சிகிச்சை மருத்துவம் மற்றும் நரம்பியல் மருத்துவர் பிரிவில் உள்ள நியோனாட்டாலஜிஸ்ட் விளக்கினார். வியன்னா மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் குழந்தை மற்றும் இளம்பருவ மருத்துவம்.

“இந்த வடிவங்களை எங்களால் கண்காணிக்க முடிந்தது, ஏனென்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட பிறந்த குழந்தைக்கு, முதன்முறையாக குடல் நுண்ணுயிர், நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு மற்றும் மூளை எவ்வாறு உருவாகிறது மற்றும் இந்த செயல்பாட்டில் அவர்கள் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறார்கள் என்பதை விரிவாக ஆராய்ந்தோம்,” .

28 வார கர்ப்பத்திற்கு முன் பிறந்த மற்றும் 1 கிலோவுக்கு குறைவான எடையுள்ள, மொத்தமாக 60 முன்கூட்டிய குழந்தைகளை, பல வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் கூட இந்த ஆய்வு கண்காணித்தது.

அதிநவீன முறைகளைப் பயன்படுத்தி-குழு 16S rRNA மரபணு வரிசைமுறையைப் பயன்படுத்தி நுண்ணுயிரியை ஆய்வு செய்தது, மற்ற முறைகளில்-ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரத்தம் மற்றும் மலம் மாதிரிகள், மூளை அலை பதிவுகள் (எ.கா. aEEG) மற்றும் குழந்தைகளின் மூளையின் MRI படங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தனர். .

ஏஞ்சலிகா பெர்கர் (வியன்னாவின் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம்) மற்றும் டேவிட் பெர்ரி (வியன்னா பல்கலைக்கழகம்) ஆகியோரின் கூட்டுத் தலைமையிலான பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையேயான கிளஸ்டர் திட்டமான இந்த ஆய்வு, நுண்ணுயிரியையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் ஆராயும் ஒரு ஆராய்ச்சித் திட்டத்திற்கான தொடக்கப் புள்ளியாகும். முன்கூட்டியே பிறந்த குழந்தைகளின் நரம்பியல் வளர்ச்சி இன்னும் முழுமையாக.

கூடுதலாக, ஆரம்ப ஆய்வின் குழந்தைகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்ந்து பின்பற்றுவார்கள்.

“குழந்தைகளின் மோட்டார் மற்றும் அறிவாற்றல் திறன்கள் எவ்வாறு பல வருடங்களாக வெளிப்படுகின்றன. குடல்-நோயெதிர்ப்பு-மூளை அச்சின் இந்த ஆரம்ப வளர்ச்சி நீண்ட காலத்திற்கு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்” என்று ஏஞ்சலிகா பெர்கர் விளக்கினார்.

திட்டத்திற்கான மிக முக்கியமான ஒத்துழைப்பு பங்காளிகள் ஏற்கனவே குழுவில் உள்ளனர். “குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் திறந்த மனதுடனும் எங்களுக்கு படிப்பை ஆதரித்துள்ளனர்” என்று டேவிட் சேகி கூறினார்.

“இறுதியில், இந்த முக்கியமான நுண்ணறிவுகளைப் பெற ஒரே காரணம் இதுதான். அதற்கு நாங்கள் மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்” என்று சேகி முடித்தார். (ANI)


Share post on
Admin
By Admin


Please add "Disqus Shortname" in Customize > Post Settings > Disqus Shortname to enable disqus

ToTamil.com is reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.


Latest Posts

India

📰 யானை தந்தத்தால் பேருந்தைத் தாக்கியது, கண்ணாடியை அடித்து நொறுக்கியது; டிரைவர் பயணிகளை வெளியேற்றுகிறார்

செப்டம்பர் 28, 2021 09:07 பிற்பகல் IST இல் வெளியிடப்பட்டது வைரலாகும் காணொளியில், கோபமடைந்த யானை,...

By Admin
📰 இந்தோ-பசிபிக் மூலோபாயத்தின் மையத்தில் இந்தியா, இராணுவத் தொகுதிகள் பதில் இல்லை: பிரான்ஸ் தூதர் India

📰 இந்தோ-பசிபிக் மூலோபாயத்தின் மையத்தில் இந்தியா, இராணுவத் தொகுதிகள் பதில் இல்லை: பிரான்ஸ் தூதர்

"ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்குத் தேவைப்படும் போது பிரான்ஸ் இந்தியாவின் பக்கம் இருந்தது" என்று தூதர் கூறினார்.புது...

By Admin
📰 அக்டோபர் மாதத்திற்குள் கடன் வரம்பு உயர்த்தப்படாவிட்டால் அமெரிக்க அரசு நிதி இல்லாமல் போகலாம் World News

📰 அக்டோபர் மாதத்திற்குள் கடன் வரம்பு உயர்த்தப்படாவிட்டால் அமெரிக்க அரசு நிதி இல்லாமல் போகலாம்

கடந்த பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்க காங்கிரசில் கடன் உச்சவரம்பை உயர்த்துவது சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினையாக உள்ளதுவாஷிங்டன்: அக்டோபர்...

By Admin
📰 உதைத்த பெண்ணுக்கு சிறை, வேலைக்காரியை துணி தொங்கல்களால் தாக்கியது: அறிக்கை Singapore

📰 உதைத்த பெண்ணுக்கு சிறை, வேலைக்காரியை துணி தொங்கல்களால் தாக்கியது: அறிக்கை

கோபம் மேல் சலவை, பாத்திரங்கள் 25 வயதான மியான்மர் நாட்டவர் மார்ச் 2019 இல் வாங்கின்...

By Admin
India

📰 மற்றவர்கள் பிழைக்க மாட்டார்கள் என்றால் …

செப்டம்பர் 28, 2021 09:08 PM IST இல் வெளியிடப்பட்டது முன்னாள் ஜேஎன்யு மாணவர் தலைவர்...

By Admin
📰 ஆப்கானிஸ்தானின் ராணுவ வீழ்ச்சி ‘எங்கள் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது’ என்கிறார் அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலாளர் World News

📰 ஆப்கானிஸ்தானின் ராணுவ வீழ்ச்சி ‘எங்கள் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது’ என்கிறார் அமெரிக்க பாதுகாப்பு செயலாளர்

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க பாதுகாப்புச் செயலாளர் லாயிட் ஆஸ்டின் செவ்வாய்க்கிழமை (செப் 28) காங்கிரசில் ஆப்கானிஸ்தான் இராணுவத்தின்...

By Admin
World News

📰 தலிபானால் நியமிக்கப்பட்ட அதிபர் பெண்கள் கற்பித்தல் அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் சேருவதைத் தடைசெய்கிறார் உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியதிலிருந்து, தலிபான்கள் பல இயக்கங்களை வெளியிட்டனர், அவர்களில் பெரும்பாலோர் பெண்களின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்துவது...

By Admin
📰 தமிழிசை மீதான அவதூறு வழக்கை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது Tamil Nadu

📰 தமிழிசை மீதான அவதூறு வழக்கை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது

காஞ்சீபுரத்தில் உள்ள நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில், தெலங்கானாவின் கவர்னராக, தற்போது புதுச்சேரியின் துணை நிலை ஆளுநராக...

By Admin