ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் நோவக் வென்ற பிறகு அனைத்து நேர ஆண்கள் கிராண்ட்ஸ்லாம் வெற்றியாளர்களின் பட்டியலில் ஜோகோவிச், நடால் மற்றும் பெடரர் எங்கே?
Singapore

ஆஸ்திரேலிய ஓபனில் நோவக் வென்ற பிறகு அனைத்து நேர ஆண்கள் கிராண்ட்ஸ்லாம் வெற்றியாளர்களின் பட்டியலில் ஜோகோவிச், நடால் மற்றும் பெடரர் எங்கே?

– விளம்பரம் –

புதுடெல்லி – ஞாயிற்றுக்கிழமை யுஎஸ் ஓபன் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக அனைத்து நேர கிராண்ட்ஸ்லாம் ஆண்கள் வெற்றித் தலைவர்கள்:

ரோஜர் பெடரர் (SUI) – 20

ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), பிரஞ்சு ஓபன்: 1 (2009), விம்பிள்டன்: 8 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017). யுஎஸ் ஓபன்: 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

ரபேல் நடால் (இஎஸ்பி) – 20

– விளம்பரம் –

ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 1 (2009), பிரஞ்சு ஓபன்: 12 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), விம்பிள்டன்: 2 (2008, 2010), யு.எஸ். திறந்தவை: 4 (2010, 2013, 2017, 2019)

நோவக் ஜோகோவிச் (எஸ்ஆர்பி) – 18

ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 7 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), பிரெஞ்சு ஓபன்: 1 (2016), விம்பிள்டன்: 5 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019), யுஎஸ் ஓபன்: 3 (2011, 2015, 2018)

பீட் சம்ப்ராஸ் (அமெரிக்கா) -14

ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 2 (1994, 1997), பிரஞ்சு ஓபன்: 0, விம்பிள்டன்: 7 (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000), யுஎஸ் ஓபன்: 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

ராய் எமர்சன் (AUS) 12

ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: 6 (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967), பிரஞ்சு ஓபன்: 2 (1963, 1967), விம்பிள்டன்: 2 (1964, 1965), யுஎஸ் ஓபன்: 2 (1961, 1964)

உங்கள் ஸ்கூப்பில் [email protected] க்கு அனுப்பவும்

– விளம்பரம் –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *