க்ராஸ் ஐலேண்ட் லைனில் லோயாங் எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன் கட்டுமானம் Q4 இல் தொடங்குகிறது
Singapore

க்ராஸ் ஐலேண்ட் லைனில் லோயாங் எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன் கட்டுமானம் Q4 இல் தொடங்குகிறது

கிராஸ் ஐலண்ட் கோட்டின் முதல் கட்டம் 29 கிமீ நீளமானது மற்றும் ஏவியேஷன் பார்க் முதல் பிரைட் ஹில் வரை 12 நிலையங்களை உள்ளடக்கியது.

இது லோயாங், டம்பைன்ஸ், பாசிர் ரிஸ், டெஃபு, ஹூகாங், செரங்கூன் நார்த் மற்றும் ஆங் மோ கியோவில் உள்ள குடியிருப்பு மற்றும் தொழில்துறை பகுதிகளில் 100,000 க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு சேவை செய்யும்.

சாங்கி கடற்கரை பூங்கா மற்றும் பிஷன்-ஆங் மோ கியோ பூங்கா போன்ற பொதுவான பொழுதுபோக்கு இடங்களும் பொது போக்குவரத்து மூலம் அதிகம் அணுகப்படும் என்று எல்டிஏ தெரிவித்துள்ளது.

கிராஸ் தீவு வரி சிங்கப்பூரின் எட்டாவது எம்ஆர்டி வரிசையாக இருக்கும்.

இது கிழக்கு, வடகிழக்கு மற்றும் மேற்கு வழித்தடங்களில் இருக்கும் மற்றும் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும், ஜூரோங் ஏரி மாவட்டம், புங்கோல் டிஜிட்டல் மாவட்டம் மற்றும் சாங்கி பிராந்தியம் போன்ற முக்கிய மையங்களை இணைக்கும், LTA.

ஏறக்குறைய அதன் பாதி நிலையங்கள் மற்ற ரயில் பாதைகளுடன் பரிமாறிக்கொள்ளப்படும்.

அடுத்தடுத்த கிராஸ் ஐலண்ட் லைன் கட்டங்களின் விவரங்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன, எல்டிஏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *