சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் COE விலைகள் பெரும்பாலும் அதிகமாக உள்ளன
Singapore

சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் COE விலைகள் பெரும்பாலும் அதிகமாக உள்ளன

சிங்கப்பூர்: புதன்கிழமை (நவம்பர் 18) நடைபெற்ற சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் வணிக வாகனங்கள் தவிர அனைத்து வகைகளிலும் சான்றிதழ் உரிமம் (COE) பிரீமியங்கள் அதிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன.

வகை A கார்களுக்கு, அல்லது 1,600 சிசி மற்றும் அதற்கும் குறைவான குதிரைத்திறன் 130 பிஹெச்பிக்கு மிகாமல், பிரீமியங்கள் எஸ் $ 37,690 ஆக மூடப்பட்டன, இது கடைசி பயிற்சியில் எஸ் $ 35,990 ஆக இருந்தது.

வகை B இல் பெரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த கார்களுக்கான பிரீமியங்கள் S $ 39,000 இலிருந்து S $ 41,101 ஆக உயர்ந்தது.

வணிக வாகனங்களுக்கான COE கள், இதில் சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் பேருந்துகள் அடங்கும், முந்தைய ஏலப் பயிற்சியில் S $ 31,502 இலிருந்து S $ 30,334 ஆக குறைந்தது.

மோட்டார் சைக்கிள் பிரீமியங்கள் S $ 7,300 ஆக மூடப்பட்டன, இது கடைசி பயிற்சியில் S $ 7,251 ஆக இருந்தது.

திறந்த வகை COE கள், எந்தவொரு வாகன வகைக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் முக்கியமாக பெரிய கார்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம், இது S $ 39,500 இலிருந்து S $ 41,503 ஆக உயர்ந்தது.

மொத்தம் 4,999 ஏலங்கள் பெறப்பட்டன, 3,405 COE களின் ஒதுக்கீடு கிடைக்கிறது.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *