சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் COE விலைகள் கலந்திருக்கின்றன
Singapore

சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் COE விலைகள் கலந்திருக்கின்றன

சிங்கப்பூர்: புதன்கிழமை (ஜூன் 9) சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் உரிம சான்றிதழ் (COE) பிரீமியங்கள் கலக்கப்பட்டுள்ளன.

வகை A கார்களுக்கு, அல்லது 1,600 சிசி மற்றும் அதற்கும் குறைவான குதிரைத்திறன் 130 பிஹெச்பிக்கு மிகாமல், பிரீமியங்கள் எஸ் $ 48,510 இல் மூடப்பட்டன, இது கடைசி பயிற்சியில் எஸ் $ 41,801 ஆக இருந்தது.

வகை B இல் பெரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த கார்களுக்கான பிரீமியங்கள் S $ 58,089 இலிருந்து S $ 60,109 ஆக உயர்ந்தது.

வணிக வாகனங்களுக்கான COE கள், இதில் சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் பேருந்துகள் அடங்கும், முந்தைய ஏலப் பயிற்சியில் S $ 41,701 இலிருந்து S $ 37,002 ஆக குறைந்தது.

மோட்டார் சைக்கிள் பிரீமியங்கள் S $ 8,703 இல் மூடப்பட்டன, இது கடைசி பயிற்சியில் S $ 8,701 ஆக இருந்தது.

திறந்த வகை COE கள், எந்தவொரு வாகன வகைக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் முக்கியமாக பெரிய கார்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம், இது S $ 62,000 இலிருந்து S $ 61,112 ஆக குறைந்தது.

மொத்தம் 4,066 ஏலங்கள் பெறப்பட்டன, 2,753 COE களின் ஒதுக்கீடு கிடைக்கிறது.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *