சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் COE விலைகள் அதிகமாக உள்ளன
Singapore

சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் COE விலைகள் அதிகமாக உள்ளன

சிங்கப்பூர்: புதன்கிழமை (டிச.

வகை A கார்களுக்கு, அல்லது 1,600 சிசி மற்றும் அதற்கும் குறைவான குதிரைத்திறன் 130 பிஹெச்பிக்கு மிகாமல், பிரீமியங்கள் எஸ் $ 40,714 ஆக மூடப்பட்டன, இது கடைசி பயிற்சியில் எஸ் $ 37,690 ஆக இருந்தது.

வகை B இல் பெரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த கார்களுக்கான பிரீமியங்கள் S $ 41,101 இலிருந்து S $ 45,012 ஆக உயர்ந்தது.

ஓபன் வகை COE க்காக மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு இருந்தது, இது எந்தவொரு வாகன வகைக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் முக்கியமாக பெரிய கார்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விலைகள் S $ 41,503 இலிருந்து S $ 45,510 வரை உயர்ந்தன.

வணிக வாகனங்களுக்கான COE கள், இதில் சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் பேருந்துகள் அடங்கும், முந்தைய ஏலப் பயிற்சியில் S $ 30,334 இலிருந்து S $ 32,889 ஆக உயர்ந்தது.

மோட்டார் சைக்கிள் பிரீமியங்கள் S $ 7,670 ஆக மூடப்பட்டன, இது கடைசி பயிற்சியில் S $ 7,300 ஆக இருந்தது.

மொத்தம் 5,420 ஏலங்கள் பெறப்பட்டன, 3,371 COE களின் ஒதுக்கீடு கிடைக்கிறது.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *