சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் COE விலைகள் மிக நெருக்கமாக உள்ளன
Singapore

சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் COE விலைகள் மிக நெருக்கமாக உள்ளன

சிங்கப்பூர்: புதன்கிழமை (ஜன. 6) சமீபத்திய ஏலப் பயிற்சியில் கலப்புச் சான்றிதழ் (COE) பிரீமியங்கள் கலக்கப்பட்டுள்ளன.

வகை A கார்கள் அல்லது 1,600 சிசி மற்றும் அதற்கும் குறைவான குதிரைத்திறன் 130 பிஹெச்பிக்கு மிகாமல், பிரீமியங்கள் எஸ் $ 40,609 ஆக மூடப்பட்டன, இது கடைசி பயிற்சியில் எஸ் $ 40,556 ஆக இருந்தது.

வகை B இல் பெரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த கார்களுக்கான பிரீமியங்கள் S $ 49,300 இலிருந்து S $ 49,001 ஆக குறைந்தது.

வணிக வாகனங்களுக்கான COE கள், இதில் சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் பேருந்துகள் அடங்கும், முந்தைய ஏலப் பயிற்சியில் S $ 35,201 இலிருந்து S $ 35,900 ஆக உயர்ந்தது.

மோட்டார் சைக்கிள் பிரீமியங்கள் S $ 7,501 ஆக மூடப்பட்டன, இது கடைசி பயிற்சியில் S $ 7,689 ஆக இருந்தது.

திறந்த வகை COE கள், எந்தவொரு வாகன வகைக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் முக்கியமாக பெரிய கார்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம், இது S $ 49,500 இலிருந்து S $ 49,489 ஆக குறைந்தது.

மொத்தம் 4,805 ஏலங்கள் பெறப்பட்டன, 3,354 COE களின் ஒதுக்கீடு கிடைக்கிறது.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *