சிஐஏ பதிவுகள் 'ஸ்பாட் தி வித்தியாசம்' ட்வீட்.  அவை அனைத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?
Singapore

சிஐஏ பதிவுகள் ‘ஸ்பாட் தி வித்தியாசம்’ ட்வீட். அவை அனைத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?

– விளம்பரம் –

இந்தியா – சமூக ஊடகங்களில் அமெரிக்காவின் மத்திய அரசின் வெளிநாட்டு புலனாய்வு சேவையான மத்திய புலனாய்வு அமைப்பை (சிஐஏ) பின்பற்றும் ஒருவர் நீங்கள் என்றால், அவர்கள் அடிக்கடி பகிர்ந்து கொள்ளும் புதிர் பதிவுகள் குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். பதில்களைக் கண்டுபிடிக்கும் உழைப்பு மற்றும் வேடிக்கையான செயல்முறையில் அவர்கள் ஈடுபடுவதால் பலர் தீர்க்க விரும்பும் பதிவுகள் இவை. ஏஜென்சி பகிர்ந்த இந்த ‘ஸ்பாட் தி வித்தியாசம்’ இடுகையைப் போலவே.

“நீங்கள் வேறுபாடுகளை கண்டுபிடிக்க முடியுமா?” அவர்கள் எழுதி, எத்தனை பேரைக் கண்டுபிடிப்பார்கள் என்று பதிலளிக்கும்படி மக்களைக் கேட்டார்கள்.

எல்லா வேறுபாடுகளையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்று அவர்களின் இடுகையைப் பாருங்கள்.

பகிரப்பட்டதிலிருந்து, இந்த இடுகை 1,900 லைக்குகளுக்கு அருகில் வந்துள்ளது. இது டன் கருத்துக்களையும் குவித்துள்ளது.

– விளம்பரம் –

எல்லா வேறுபாடுகளையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? நீங்கள் இன்னும் உங்கள் தலையை சொறிந்தால், சிஐஏ அவர்களின் இந்த பதில், அவர்களின் சொந்த ட்வீட்டில் உங்களுக்கு உதவும்.

“நீ எப்படி செய்தாய்?” நிறுவனம் எழுதி ட்வீட் செய்தது:

இன்னும் சில வேறுபாடுகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று சொன்னவர்கள் சிலர்.

அவை அனைத்தையும் கண்டுபிடிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆனது? சமூக ஊடகங்களில் எங்களைப் பின்தொடரவும்

உங்கள் ஸ்கூப்பில் [email protected] க்கு அனுப்பவும்

– விளம்பரம் –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *