டிசம்பர் பள்ளி விடுமுறை காலத்திற்கான குறிப்பிட்ட நேரங்களில் சில சி.டி.இ கேன்ட்ரிகளில் ஈஆர்பி கட்டணம் இல்லை
Singapore

டிசம்பர் பள்ளி விடுமுறை காலத்திற்கான குறிப்பிட்ட நேரங்களில் சில சி.டி.இ கேன்ட்ரிகளில் ஈஆர்பி கட்டணம் இல்லை

சிங்கப்பூர்: டிசம்பர் பள்ளி விடுமுறை காலத்திற்கு குறிப்பிட்ட காலங்களில் மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலையில் (சி.டி.இ) சில கேன்ட்ரிகளில் மின்னணு சாலை விலை நிர்ணயம் (ஈஆர்பி) கட்டணம் இருக்காது என்று நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் (எல்.டி.ஏ) வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 20) அறிவித்தது.

திருத்தப்பட்ட விகிதங்கள் பிராடெல் சாலையின் முன் தென்பகுதி CTE ஐ பாதிக்கும், மேலும் பிராடெல் சாலை மற்றும் பான் தீவு எக்ஸ்பிரஸ்வே (PIE) வழுக்கும் தெற்கே CTE க்குள் தென்பகுதி CTE இல் நான்கு கேன்ட்ரிகளின் தொகுப்பு.

இந்த மாற்றங்கள் அடுத்த ஆண்டு திங்கள் முதல் ஜனவரி 3 வரை நடைமுறைக்கு வரும் என்று எல்.டி.ஏ.

நேரம் பின்வருமாறு:

முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட கேன்ட்ரிகளில் மற்ற காலங்களுக்கான விகிதங்கள் மாறாமல் இருக்கும், எல்.டி.ஏ.

ஈஆர்பி கட்டணங்கள் ஜனவரி 4 முதல் முன்பள்ளி விடுமுறை விகிதங்களுக்குத் திரும்பும், ஏனெனில் ஜனவரி 1 பொது விடுமுறை.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *