பிப்ரவரி மாதத்தில் சிங்கப்பூர் சில்லறை விற்பனை 5.2% அதிகரித்துள்ளது, இது சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களால் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது
Singapore

பிப்ரவரி மாதத்தில் சிங்கப்பூர் சில்லறை விற்பனை 5.2% அதிகரித்துள்ளது, இது சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களால் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது

சிங்கப்பூர்: பிப்ரவரி மாதத்தில் சில்லறை விற்பனை ஆண்டுக்கு 5.2 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது, இது ஜனவரி மாதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட 6.1 சதவீத வீழ்ச்சியிலிருந்து தலைகீழானது. இந்த முன்னேற்றம் முக்கியமாக பிப்ரவரி மாதம் சீன புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுடன் தொடர்புடையது என்று சிங்கப்பூர் புள்ளிவிவரத் துறை (சிங்ஸ்டாட்) திங்களன்று (ஏப்ரல் 5) தெரிவித்துள்ளது …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *