பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி திறக்க 2022 கூட்டுறவுக்கான MOE மழலையர் பள்ளி பதிவு
Singapore

பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி திறக்க 2022 கூட்டுறவுக்கான MOE மழலையர் பள்ளி பதிவு

சிங்கப்பூர்: 2022 ஆம் ஆண்டில் கல்வி அமைச்சின் (MOE) மழலையர் பள்ளி 1 சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் பதிவுப் பயிற்சி பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி திறக்கப்படும் என்று அமைச்சகம் புதன்கிழமை (ஜன. 13) தெரிவித்துள்ளது.

ஆன்லைன் பதிவு பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி மாலை 4 மணி வரை ஐந்து நாட்கள் நீடிக்கும். இதன் விளைவு குறித்து பெற்றோருக்கு மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் தெரிவிக்கப்படும் என்று MOE தெரிவித்துள்ளது.

மொத்தம் 43 MOE மழலையர் பள்ளி இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்கும் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் மற்றும் ஜனவரி 2, 2017 மற்றும் ஜனவரி 1, 2018 க்கு இடையில் பிறந்த நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களுக்கு பதிவு திறக்கப்பட்டுள்ளது.

படிக்க: 2022 முதல் மேஃப்ளவர் முதன்மை MOE மழலையர் பள்ளியில் ஆதரவைப் பெற காது கேளாமை கொண்ட முன் பள்ளி மாணவர்கள்

முந்தைய ஆண்டுகளைப் போலல்லாமல், COVID-19 நிலைமை காரணமாக MOE மழலையர் பள்ளி இந்த ஆண்டு உடல் திறந்த வீடுகளை நடத்தாது. இது ஒன்றிணைவதையும் நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அபாயத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஜன.

மேலோட்டப் திட்டத்தைத் தொடர்ந்து, 35 மழலையர் பள்ளிகள் ஒரே நேரத்தில் பகிர்வு அமர்வுகளை நடத்துகின்றன.

படிக்க: வர்ணனை – நீண்டகாலமாக புறக்கணிக்கப்பட்ட ஆனால் இப்போது கவனத்தை ஈர்க்கிறது, சிங்கப்பூரின் முன்பள்ளி துறை

மீதமுள்ள எட்டு மழலையர் பள்ளிகள் அடுத்த ஆண்டு மட்டுமே திறக்கப்படும். அந்த மழலையர் பள்ளிகளில் ஆர்வமுள்ள பெற்றோர்கள் 35 மழலையர் பள்ளி நடத்தும் ஒரே நேரத்தில் அமர்வுகளில் பதிவுபெறலாம், ஏனெனில் புதிய முன்பள்ளிகளில் “இதே போன்ற திட்டங்கள்” இருக்கும் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

MOE மழலையர் பள்ளிகள் “ஒரு தனித்துவமான சிங்கப்பூர் சுவையுடன் செறிவூட்டப்பட்ட தொடர்புடைய நிஜ உலக நடவடிக்கைகள் மூலம் பணக்கார கற்றலை வழங்குகின்றன” என்று அமைச்சகம் கூறியது, அந்த முன் பள்ளிகளில் சீன, மலாய் மற்றும் தமிழும் வழங்கப்படுகிறது.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *