வெளியிடப்பட்ட 2022 க்கான சிங்கப்பூர் பொது விடுமுறைகளின் தேதிகள், 5 நீண்ட வார இறுதிகளை உள்ளடக்கியது
Singapore

வெளியிடப்பட்ட 2022 க்கான சிங்கப்பூர் பொது விடுமுறைகளின் தேதிகள், 5 நீண்ட வார இறுதிகளை உள்ளடக்கியது

சிங்கப்பூர்: மனிதவள அமைச்சு (எம்ஓஎம்) செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 6) சிங்கப்பூரின் பொது விடுமுறை தேதிகளை 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டது.

அடுத்த ஆண்டு ஐந்து நீண்ட வார இறுதி நாட்கள் இருக்கும், பொது விடுமுறைகள் வெள்ளி, திங்கள் மற்றும் செவ்வாய் மற்றும் இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் விழும்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மூன்று பொது விடுமுறைகள்:

– தொழிலாளர் தினம் (மே 1)

– வெசக் தினம் (மே 15)

– கிறிஸ்துமஸ் தினம் (டிசம்பர் 25)

இரண்டு பொது விடுமுறைகள் திங்களன்று வரும்:

– ஹரி ராய பூசா (மே 2)

– தீபாவளி (அக் .24)

மே 3 செவ்வாய்க்கிழமை பொது விடுமுறையாகவும் இருக்கும்.

ஒரு பொது விடுமுறை வெள்ளிக்கிழமை அன்று வருகிறது:

– புனித வெள்ளி (ஏப்ரல் 15)

மற்ற பொது விடுமுறைகள்

– புத்தாண்டு தினம் (ஜன 1)

– சீன புத்தாண்டு (பிப்ரவரி 1 மற்றும் பிப்ரவரி 2)

– ஹஜ் (ஜூலை 9)

– தேசிய தினம் (ஆகஸ்ட் 9)

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *