சிங்கப்பூரில் 766 புதிய COVID-19 வழக்குகள் மற்றும் மேலும் 9 இறப்புகள்;  ICU பயன்பாட்டு விகிதம் 57.3%
Singapore

📰 சிங்கப்பூரில் 766 புதிய COVID-19 வழக்குகள் மற்றும் மேலும் 9 இறப்புகள்; ICU பயன்பாட்டு விகிதம் 57.3%

வாராந்திர தொற்று வளர்ச்சி விகிதம்

வாராந்திர தொற்று வளர்ச்சி விகிதம் வியாழன் 0.70 இலிருந்து 0.71 ஆக சற்று உயர்ந்தது. இது கடந்த வாரத்திற்கு முந்தைய வாரத்தில் சமூக வழக்குகளின் விகிதத்தைக் குறிக்கிறது.

மூன்று வாரங்களாக வளர்ச்சி விகிதம் 1க்கு கீழேயே உள்ளது. 1க்குக் கீழே உள்ள எண்ணிக்கையானது, புதிய வாராந்திர கோவிட்-19 வழக்குகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதைக் குறிக்கிறது.

வியாழக்கிழமை பதிவான 1,101 நோய்த்தொற்றுகளிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை தினசரி வழக்கு எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.

புதிய வழக்குகளில், 749 உள்நாட்டில் பரவுகின்றன, இதில் சமூகத்தில் 738 நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் தங்குமிடங்களில் 11 வழக்குகள் உள்ளன.

மீதமுள்ள 17 வழக்குகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டவை, இரவு 10.05 மணியளவில் ஊடகங்களுக்கு வெளியிடப்பட்ட தினசரி புதுப்பிப்பில் MOH தெரிவித்துள்ளது.

வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி, தொற்றுநோய் தொடங்கியதில் இருந்து சிங்கப்பூரில் 267,916 COVID-19 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.