சிங்கப்பூரில் 956 புதிய கோவிட்-19 வழக்குகள்;  692 ஓமிக்ரான் நோய்த்தொற்றுகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன
Singapore

📰 சிங்கப்பூரில் 956 புதிய கோவிட்-19 வழக்குகள்; 692 ஓமிக்ரான் நோய்த்தொற்றுகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன

சனிக்கிழமை வழக்கு எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது வெள்ளிக்கிழமை பதிவான 945 நோய்த்தொற்றுகளில் இருந்து.

வெள்ளிக்கிழமை 1.38 என்ற எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடும்போது வாராந்திர தொற்று வளர்ச்சி விகிதம் 1.47 ஆக உயர்ந்தது. 1 க்கு மேல் உள்ள எண்ணிக்கையானது, புதிய வாராந்திர வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக அர்த்தம்.

சனிக்கிழமையன்று மொத்தம் 692 புதிய ஓமிக்ரான் நோய்த்தொற்றுகள் உறுதி செய்யப்பட்டன, இதில் அடங்கும் 541 உள்ளூர் வழக்குகள் மற்றும் 151 இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வழக்குகள். இது தினசரி கோவிட்-19 வழக்குகளின் தனித் தரவுத் தொகுப்பாக வழங்கப்படுகிறது.

சனிக்கிழமை நிலவரப்படி, தொற்றுநோய் தொடங்கியதில் இருந்து சிங்கப்பூரில் 290,986 COVID-19 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.