60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள், முதியோர் பராமரிப்பு வசதி குடியிருப்பாளர்கள் கோவிட் -19 பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசிக்கு அழைப்புகளைப் பெற: MOH
Singapore

60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள், முதியோர் பராமரிப்பு வசதி குடியிருப்பாளர்கள் கோவிட் -19 பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசிக்கு அழைப்புகளைப் பெற: MOH

“மிதமான முதல் கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ள” மற்றும் முழு தடுப்பூசி போடப்பட்ட தனிநபர்கள் தங்கள் இரண்டாவது டோஸுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு பைசர்-பயோஎன்டெக் மற்றும் மாடர்னா தடுப்பூசிகள் போன்ற பிஎஸ்ஏஆர் எம்ஆர்என்ஏ தடுப்பூசியின் மூன்றாவது டோஸைப் பெற “ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்” என்று எம்ஓஎச் கூறினார்.

“எனினும், அவர்கள் தங்கள் சிகிச்சை நிபுணரை அணுக வேண்டும், அவர்கள் மூன்றாவது அளவைப் பெறுவதற்கு முன்பு, அவர்களின் மருத்துவ நிலையை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்,” என்று சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

தகுதியுள்ள நபர்கள் தடுப்பூசிகளை வழங்குகிறார்கள் என்றால், ஒரு மருத்துவமனையில் அல்லது தங்களின் சிகிச்சை நிபுணரின் சிறப்பு வெளிநோயாளர் கிளினிக்கில் தடுப்பூசி பெறலாம், அது கூறியது.

மாற்றாக, அவர்கள் தங்கள் சிகிச்சை நிபுணரிடமிருந்து பரிந்துரைப் படிவத்தைப் பெற்று தங்கள் மூன்றாவது டோஸுக்கு எந்த தடுப்பூசி மையத்திற்கும் செல்லலாம் என்று MOH மேலும் கூறினார்.

மூத்தவர்களுக்கான தேசிய தடுப்பூசி திட்டம் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் தொடங்கியது. 60 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய முதியோரின் முதல் தொகுதி மார்ச் மாதத்தில் இரண்டாவது டோஸை நிறைவு செய்தது.

கோவிட் -19 பூஸ்டர் ஷாட்கள் “மழுங்கிய நோயெதிர்ப்பு மறுமொழி” உள்ளவர்களுக்கு மேலும் பாதுகாப்பு இருப்பதை உறுதி செய்கிறது என்று எம்ஓஎச் முன்பு கூறியது.

முதியவர்கள், தங்களின் முதன்மையான தடுப்பூசி முறையை முடித்த ஆறு முதல் ஒன்பது மாதங்களுக்குப் பிறகு எம்ஆர்என்ஏ தடுப்பூசியின் பூஸ்டர் டோஸைப் பெற வேண்டும் என்று சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *