Sri Lanka

நவம்பர் 10 ஆம் தேதிக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு – 100 மிமீக்கு மேல் கனமழை எதிர்பார்க்கலாம்

வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் வட-மத்திய மாகாணங்களில் சில நேரங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *