Sri Lanka

பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும்போது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கவும் – க .ரவ. சபாநாயகர் கோரிக்கை

க .ரவ சபாநாயகர் மஹிந்தா யாபா அபேவர்தன (04) அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சுகாதார அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ள சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை வெளிச்சத்தில் கடைப்பிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்
நாட்டிற்குள் நிலவும் COVID -19 நிலைமை.

க .ரவ நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியே பணிபுரியும் போது அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சபாநாயகர் கேட்டுக்கொண்டார். அறிவிப்பு பின்வருமாறு;
ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற வணிகக் குழுவில் நாட்டிற்குள் தற்போதைய COVID 19 சூழ்நிலைகள் குறித்து சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டது. அதன்படி, அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சுகாதார அதிகாரிகள் வழங்கிய சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை ஆதரித்து கடைப்பிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன், முகமூடி அணிவது, கைகளை கழுவுதல் மற்றும் சுத்தப்படுத்துதல், மற்றும் பாராளுமன்றத்தில் கலந்து கொள்ளும்போது மற்றும் வெளியே செயல்படும்போது சமூக தூரத்தை பேணுதல் பாராளுமன்றம்.

பாராளுமன்றத்தின் ஊழியர்கள், பிற இணைந்த ஊழியர்கள், பாராளுமன்ற ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் உட்பட நாடாளுமன்றத்திற்கு வருபவர்கள் அனைவரும் இந்த சுகாதார வழிகாட்டுதல்களைக் கடைப்பிடிக்கும்போது, ​​பாராளுமன்ற வளாகத்திற்குள் வரும்போது, ​​கடைப்பிடிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை நான் கடுமையாக வலியுறுத்துகிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *