Sri Lanka

புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியை இலங்கையின் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு நேரடியாக கடன் வழங்குவதற்கான புதிய ஒப்பந்தம்

தொழிலாளர் அமைச்சர் நிமல் சிரிபாலா டி சில்வா இன்று (09) நாடாளுமன்றத்தில், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதியை இலங்கையின் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு நேரடியாக கடன் வழங்குவதற்காக புதிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படும் என்றார்.

அமைச்சர் மேலும் விளக்கினார், இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளில் ஏராளமான இலங்கை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுகின்றனர், அங்கு அவர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அந்த நாடுகளின் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு வரவு வைக்கப்படுகிறது, மேலும் அந்த நாடுகளில் இருந்து அந்த பணத்தை எடுக்க அவர்கள் பல ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும்.

எனவே, இந்த நாடுகளுடன் ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடவும், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதியை இலங்கையின் பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு நேரடியாக கடன் வழங்கவும் தொழிலாளர் அமைச்சர் எதிர்பார்க்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *