Sri Lanka

வனவிலங்கு சுற்று பங்களாக்கள், விருந்தினர் இல்லங்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துறையின் முகாம்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன

வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ் இயங்கும் வனவிலங்கு சுற்று பங்களாக்கள், விருந்தினர் மாளிகைகள் மற்றும் முகாம்கள் 2021.05.05 முதல் தற்காலிகமாக மூடப்படும் என்று வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துறை இயக்குநர் ஜெனரல் அறிவித்துள்ளார்.

மேலும், மேற்கூறிய இடங்களில் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் வெவ்வேறு தேதிகளுக்கு புதிய முன்பதிவு செய்ய தேவையான தகவல்கள் வழங்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *