Tamil Nadu

கடலூரில் COVID-19 க்கு 85 சோதனை நேர்மறை

கடலோரில் செவ்வாய்க்கிழமை 85 புதிய கோவிட் -19 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, இது மாவட்டத்தின் எண்ணிக்கையை 59,676 ஆகக் கொண்டுள்ளது.

மாவட்டத்தில் 57,943 மீட்டெடுப்புகள் மற்றும் 840 செயலில் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

வில்லுபுரம் ஒரு மரணம் மற்றும் 24 புதிய வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, இது மாவட்டத்தில் மொத்தம் 43,442 ஆக உள்ளது. உத்தியோகபூர்வ இறப்பு எண்ணிக்கை 337 ஆக இருந்தது.

கல்லக்குரிச்சியில், 48 நபர்கள் நேர்மறை சோதனை செய்தனர், ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கையை 25,891 ஆக எடுத்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *