Tamil Nadu

கடலூர் பூஜ்ஜிய இறப்புகளையும், 79 கோவிட் -19 வழக்குகளையும் பதிவு செய்கிறது

COVID-19 காரணமாக புதன்கிழமை கடலூர் மாவட்டத்தில் இறப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை. 79 பேர் நோய்த்தொற்றுக்கு சாதகமாக சோதனை செய்தனர், ஒட்டுமொத்தமாக 59,748 ஆக உள்ளனர்.

மாவட்டத்தில் 58,017 மீட்டெடுப்புகள் மற்றும் 835 செயலில் வழக்குகள் உள்ளன.

வில்லுபுரம் மாவட்டத்தில், 34 பேர் நேர்மறை சோதனை செய்தனர், மாவட்டத்தில் மொத்த நேர்மறை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 43,476 ஆக உள்ளது. கல்லக்குரிச்சி மாவட்டத்தில் 44 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, ஒட்டுமொத்தமாக 28,634 ஆக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *