பி.எச்.டி.  சோ ராமசாமியின் நினைவாக நிகழ்ச்சி
Tamil Nadu

பி.எச்.டி. சோ ராமசாமியின் நினைவாக நிகழ்ச்சி

சாஸ்த்ரா தஞ்சாவூர் பல்கலைக்கழகமாக கருதப்படுகிறது, முழுநேர பி.எச்.டி. மறைந்த பத்திரிகையாளர் சோ எஸ்.ராமசாமியின் நினைவாக நிகழ்ச்சி.

“இந்திய சுதந்திரத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இந்திய ஊடகங்களின் பரிணாமம்” குறித்த நிகழ்ச்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்பட்டதாக பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது. மறைந்த ‘துக்ளக்’ ஆசிரியர் சோ எஸ்.ராமசாமியின் நினைவாக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது, அதன் பெயரில் ஒரு தலைவர் – “பொது கொள்கை குறித்த சோ எஸ்.ராமசாமி தலைவர்” பல்கலைக்கழகத்தில் நிறுவப்பட்டது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களுக்கு கவர்ச்சிகரமான உதவித்தொகை மற்றும் தரமான வழிகாட்டுதல் வழங்கப்படும். ஆர்வமுள்ள வேட்பாளர்கள் டிசம்பர், 12 க்குள் [email protected] என்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம். பத்திரிகை, வரலாறு மற்றும் பொதுக் கொள்கை தொடர்பான முன் பட்டங்களை பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *