Tamil Nadu

📰 கடலூரில் 305 கோவிட் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன

கடலூர் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 305 புதிய COVID-19 நோய்த்தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன, இதன் எண்ணிக்கை 66,529 ஆக உள்ளது. மாவட்டத்தில் 63,975 மீட்கப்பட்டது மற்றும் செயலில் உள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 1,677 ஆக உள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 134 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, மொத்த வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 47,419 ஆக உள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 119 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, மொத்த வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 32,617 ஆக உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.