'கடவுளின் கைகளில்': அயோட்டா சூறாவளி மத்திய அமெரிக்காவைத் தாக்கியது
World News

‘கடவுளின் கைகளில்’: அயோட்டா சூறாவளி மத்திய அமெரிக்காவைத் தாக்கியது

புவேர்ட்டோ கபேசாஸ், நிகரகுவா: அயோட்டா சூறாவளி வீதிகளில் கூரைகளை புரட்டியது, மின் கம்பங்கள் மற்றும் மரங்களை வெடித்தது, மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமை (நவம்பர் 17) வடகிழக்கு நிகரகுவாவில் இடிந்து

Read more