ஆசியாவில் உள்ள அமெரிக்க கடற்படைத் தளபதி ஜப்பான்-ஆஸ்திரேலியா இராணுவ ஒப்பந்தத்தை 'ஊக்குவிப்பதாக' வரவேற்கிறார்
World News

ஆசியாவில் உள்ள அமெரிக்க கடற்படைத் தளபதி ஜப்பான்-ஆஸ்திரேலியா இராணுவ ஒப்பந்தத்தை ‘ஊக்குவிப்பதாக’ வரவேற்கிறார்

டோக்கியோ: சீனாவின் செல்வாக்கு வளர்ந்து வரும் ஒரு பிராந்தியத்தில் அமெரிக்காவை உயர்த்தும் இராணுவ ஒத்துழைப்பை கடுமையாக்குவதற்கான ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா உடன்படிக்கையை ஆசியாவில் மூத்த அமெரிக்க கடற்படைத்

Read more