டிரம்பிற்கு வழங்கப்பட்ட ரெஜெனெரான் COVID-19 ஆன்டிபாடிக்கு அவசரகால பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்தை அமெரிக்கா வழங்குகிறது
World News

டிரம்பிற்கு வழங்கப்பட்ட ரெஜெனெரான் COVID-19 ஆன்டிபாடிக்கு அவசரகால பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்தை அமெரிக்கா வழங்குகிறது

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் சனிக்கிழமை (நவம்பர் 21) ரெஜெனெரான் மருந்துகளின் கோவிட் -19 ஆன்டிபாடி சிகிச்சைக்கு அவசரகால பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்தை வெளியிட்டது, இது

Read more