NDTV Coronavirus
World News

நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜசிந்தா ஆர்டெர்ன் கோவிட் சர்ஜுக்கு மத்தியில் இந்தியாவில் இருந்து பயணிகள் நுழைவதை இடைநிறுத்தினார்

இந்தியாவில் இருந்து வரும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் ஜசிந்தா ஆர்டெர்ன் தற்காலிகமாக நுழைவதை நிறுத்தி வைத்தார். வெலிங்டன்: நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜசிந்தா ஆர்டெர்ன் வியாழக்கிழமை இந்தியாவில் இருந்து வரும்

Read more