Sri Lanka

📰 கடல்சார் நிறுவனம் – ஐக்கிய இராச்சியம் SLN அதிகாரிகளின் கல்வித் திறமையை அங்கீகரிக்கிறது

இலங்கை கடற்படையினரால் நடாத்தப்பட்ட கற்கைநெறிகளில் சிறந்து விளங்கிய இரண்டு கடற்படை அதிகாரிகளின் கல்வித் திறமையை கடல்சார் நிறுவகத்தின் இலங்கைக் கிளை அங்கீகரித்துள்ளது. 18 ஜூன் 2022 அன்று

Read more