'இலங்கையிலிருந்து 19 நாட்டு படகுகளை மீட்டெடுங்கள்'
India

‘இலங்கையிலிருந்து 19 நாட்டு படகுகளை மீட்டெடுங்கள்’

RAMANATHAPURAM இலங்கை அரசாங்கத்துடன் உடனடியாக தலையிடவும், மீனவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட 19 நாட்டு படகுகளை கடற்படை பணியாளர்களால் திரும்பக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கவும் மத்திய அரசைக் கோரி, சி.ஐ.டி.யுவுடன்

Read more