fb-share-icon
Singapore

பனோரமா நேர்காணல் விசாரணைகள் தொடர்பாக இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசர் ஹாரி பிணைப்பு

– விளம்பரம் – நவம்பர் 1995 இல், இளவரசி டயானா பேட்டி கண்டார் பனோரமா புரவலன் மார்ட்டின் பஷீர் மற்றும் இப்போது அவரது மகன் இளவரசர் வில்லியம்

Read more
NDTV News
World News

1995 இளவரசி டயானா நேர்காணலுக்கு பிபிசி ஆய்வு அறிவிக்கிறது

இளவரசி டயானா லண்டனில் உள்ள ராயல் புவியியல் சங்கத்திற்கு ஒரு பேச்சுக்காக (கோப்பு) வருகிறார் லண்டன், யுனைடெட் கிங்டம்: இளவரசி டயானாவுடன் 1995 ஆம் ஆண்டு வெடிக்கும்

Read more