'உயிர்த்தெழுதல்': எஸ்பிடி ஜெர்மன் வாக்குகளை வெல்ல எப்படித் திரும்பியது
World News

📰 ‘உயிர்த்தெழுதல்’: எஸ்பிடி ஜெர்மன் வாக்குகளை வெல்ல எப்படித் திரும்பியது

பெர்லின்: சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை, ஜெர்மனியின் மத்திய-இடது சமூக ஜனநாயகவாதிகள் (SPD) மிகவும் மோசமாக வாக்களித்தனர், பலர் அடுத்த அரசாங்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பை

Read more
குண்டர்கள் பிரிவு 'உயிர்த்தெழுதல் 040' ஐ வெளியிட்டது
India

குண்டர்கள் பிரிவு ‘உயிர்த்தெழுதல் 040’ ஐ வெளியிட்டது

ஹிப் ஹாப் ஆல்பத்துடன் மீண்டும் வருவது குறித்த உற்சாகத்தை முடஸ்ஸிர் அகமது மற்றும் குண்டர்கள் பிரிவின் சையத் இர்ஷாத் கொண்டிருக்க முடியவில்லை உயிர்த்தெழுதல் 040 ஆப்பிள் மியூசிக்

Read more