ராகுல் வர்மா 'தேசி சுவையானது: முஸ்லிம் தெற்காசியாவிலிருந்து உணவு எழுதுதல்'
Life & Style

ராகுல் வர்மா ‘தேசி சுவையானது: முஸ்லிம் தெற்காசியாவிலிருந்து உணவு எழுதுதல்’

கதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளின் வாய்-நீர்ப்பாசன தொகுப்பு, ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் ஒரு செய்முறையுடன் முடிவடைகிறது இது கருப்பு கேரட்டுகளின் பருவம் – மற்றும் புத்துணர்ச்சியூட்டும் பானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது

Read more
டிரம்ப் வரி எழுதுதல், இவான்காவுக்கு வழங்கிய ஆலோசனைக் கட்டணம் குறித்து நியூயார்க் விசாரிக்கிறது
World News

டிரம்ப் வரி எழுதுதல், இவான்காவுக்கு வழங்கிய ஆலோசனைக் கட்டணம் குறித்து நியூயார்க் விசாரிக்கிறது

நியூயார்க்: ஜனாதிபதியின் வணிக பரிவர்த்தனைகள் குறித்த பரந்த சிவில் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இவான்கா டிரம்பிற்கு வழங்கப்பட்ட ஆலோசனைக் கட்டணம் தொடர்பான பதிவுகளுக்காக நியூயார்க்கின் அட்டர்னி ஜெனரல்

Read more