நீர் போராளி ஐயப்ப மசகி
India

📰 நீர் போராளி ஐயப்ப மசகி

கர்நாடகா: விவசாயத்தில் நேரடியாக ஈடுபட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும், நல்ல பருவமழை முன்னறிவிப்பு அனைவருக்கும் நிவாரணமாக இருக்கும். ஆனால், கர்நாடக விவசாயி அய்யப்பா மசகி கூறுகையில், மழைநீரை நன்கு பயன்படுத்துவதன்

Read more