குடிப்பழக்கம், வாந்தி மற்றும் ஒரு கைகலப்பு ஆகியவை UK அரசாங்க லாக்டவுன் பார்ட்டிகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
World News

📰 குடிப்பழக்கம், வாந்தி மற்றும் ஒரு கைகலப்பு ஆகியவை UK அரசாங்க லாக்டவுன் பார்ட்டிகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன

லண்டன்: ஜூன் 2020 இல் டவுனிங் ஸ்ட்ரீட்டில் தொழிலாளர்கள் ஒரு நிகழ்வை நடத்தியபோது, ​​ஒரு கைகலப்பு வெடித்தது, ஒரு பங்கேற்பாளர் நோய்வாய்ப்பட்டார் மற்றும் அதிகப்படியான ஆல்கஹால் உட்கொண்டார்,

Read more