மீட்கப்பட்ட புலி குட்டிகளை வந்தலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்
Tamil Nadu

மீட்கப்பட்ட புலி குட்டிகளை வந்தலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்

தாய் இறந்த பின்னர் முடமலை புலி ரிசர்வ் (எம்.டி.ஆர்) இல் சனிக்கிழமை மீட்கப்பட்ட இரண்டு புலி குட்டிகளும் சென்னையில் உள்ள அரின்கார் அண்ணா விலங்கியல் பூங்கா (ஏஏஎஸ்பி)

Read more
புலி இறந்து கிடந்தது, இரண்டு குட்டிகள் எம்.டி.ஆரிலிருந்து மீட்கப்பட்டன
Tamil Nadu

புலி இறந்து கிடந்தது, இரண்டு குட்டிகள் எம்.டி.ஆரிலிருந்து மீட்கப்பட்டன

சிங்காரா வன எல்லையில் அச்சகரை அருகே அவர்களின் தாயார் இறந்து கிடந்ததை அடுத்து, முடமலை புலி காப்பகத்தில் (எம்.டி.ஆர்) இரண்டு புலி குட்டிகளை வனத்துறை சனிக்கிழமை மீட்டது.

Read more
முடமலை புலி ரிசர்வ் பகுதியில் இரண்டு புலி குட்டிகள் மீட்கப்பட்டன
India

முடமலை புலி ரிசர்வ் பகுதியில் இரண்டு புலி குட்டிகள் மீட்கப்பட்டன

வனத்துறை அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஒரு வயது புலி இறந்து கிடப்பதைக் கண்டனர், சனிக்கிழமையன்று, அருகிலுள்ள குட்டிகளைக் கண்டுபிடித்தனர் சிங்காரா வன எல்லையில் அச்சகரை அருகே அவர்களின்

Read more