Tamil Nadu

📰 குடிநீரில் 11 டன் திரவ குளோரின் சேர்க்கப்படுகிறது

குடியிருப்பாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான நீரை உறுதி செய்வதற்காக நகரத்திற்கு தினசரி வழங்கப்படும் குடிநீரில் கிட்டத்தட்ட 11 டன் திரவ குளோரின் சேர்க்கப்படுகிறது. கீழ்ப்பாக்கம் நீர்நிலைகள் மற்றும் 16 நீர்

Read more