காம்பியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் தேர்தல் முடிவு சவாலை தள்ளுபடி செய்தது
World News

📰 காம்பியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் தேர்தல் முடிவு சவாலை தள்ளுபடி செய்தது

பன்ஜுல்: காம்பியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் செவ்வாயன்று ஜனாதிபதி ஆடாமா பாரோவின் சமீபத்திய தேர்தல் வெற்றிக்கு எதிரான சட்ட சவாலை நிராகரித்தது, மனு சரியான நடைமுறையைப் பின்பற்றவில்லை என்று

Read more