கொரோனா வைரஸ் |  நடிகர் கிருதி சனோன் COVID-19 க்கு நேர்மறை சோதனை செய்கிறார்
Entertainment

கொரோனா வைரஸ் | நடிகர் கிருதி சனோன் COVID-19 க்கு நேர்மறை சோதனை செய்கிறார்

30 வயதான நடிகர் சமீபத்தில் தனது ‘பரேலி கி பார்பி’ இணை நடிகர் ராஜ்கும்மர் ராவ் உடன் சண்டிகரில் ஒரு படப்பிடிப்பை முடித்துக்கொண்டு மும்பைக்கு திரும்பியிருந்தார் கொரோனா

Read more
ஆத்திரமூட்டும் செய்திகளை தேசவிரோத செயலாக கருத வேண்டும் என்று காதர் கூறுகிறார்
India

ஆத்திரமூட்டும் செய்திகளை தேசவிரோத செயலாக கருத வேண்டும் என்று காதர் கூறுகிறார்

நகரத்தில் இரண்டு ஆத்திரமூட்டும் சுவர் எழுத்துக்களுக்குப் பின்னால் இருப்பவர்களை ஒரு வாரத்திற்குள் கண்டுபிடிக்குமாறு மாநில அரசை வலியுறுத்திய மங்களூரு எம்.எல்.ஏவும், முன்னாள் மாவட்ட பொறுப்பாளர் அமைச்சருமான யு.டி.

Read more
சென்னை மெட்ரோ ரெயிலை சிறப்பு வகை மின் நுகர்வோர் என்று கருத முடியாது: டி.என்.இ.ஆர்.சி.
India

சென்னை மெட்ரோ ரெயிலை சிறப்பு வகை மின் நுகர்வோர் என்று கருத முடியாது: டி.என்.இ.ஆர்.சி.

சி.எம்.ஆர்.எல் இது சிறப்பு வகை நுகர்வோரின் கீழ் சேர்க்கப்பட வேண்டும் மற்றும் மானியம் மற்றும் குறுக்கு மானிய கூறுகள் இரண்டையும் தவிர்த்து, உண்மையான விநியோக செலவின் அடிப்படையில்

Read more