ஆர்மரின் கீழ் எஸ்.இ.சி கட்டணங்களை 9 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு தீர்க்கிறது
World News

ஆர்மரின் கீழ் எஸ்.இ.சி கட்டணங்களை 9 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு தீர்க்கிறது

நியூயார்க்: விளையாட்டு ஆர்மர் அண்டர் ஆர்மர் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்துடன் தீர்வு கண்டுள்ளதுடன், 2015 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் இருந்து 2016 ஆம் ஆண்டின்

Read more
ஓபியாய்டு நெருக்கடியில் பங்கு வகிப்பதற்காக மெக்கின்சி 45 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு நெவாடாவை வைத்திருக்கிறார்
World News

ஓபியாய்டு நெருக்கடியில் பங்கு வகிப்பதற்காக மெக்கின்சி 45 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு நெவாடாவை வைத்திருக்கிறார்

வணிக அமெரிக்காவின் ஓபியாய்டு தொற்றுநோயைத் தூண்டுவதில் பெரிய ஆலோசனை நிறுவனத்தின் பங்கைப் பற்றி நெவாடாவின் விசாரணையைத் தீர்ப்பதற்கு மெக்கின்சி அண்ட் கோ 45 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை

Read more