NDTV News
World News

இந்திய-அமெரிக்க மருத்துவர் திருமலா-தேவி கண்ணேகந்தி கோவிட் -19 இறப்புகளைத் தடுக்க சாத்தியமான சிகிச்சையைக் கண்டறிந்துள்ளார்

இந்திய-அமெரிக்க மருத்துவர் திருமலை-தேவி கண்ணேகந்தி, இறப்புகளைத் தடுக்க சாத்தியமான சிகிச்சையைக் கண்டறிந்துள்ளார் வாஷிங்டன்: COVID-19 நோயால் கண்டறியப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான வீக்கம், நுரையீரல் பாதிப்பு மற்றும்

Read more