சுறுசுறுப்பான பிளாஸ்மா சிகிச்சையின் கண்மூடித்தனமான பயன்பாட்டிற்கு எதிராக ஐ.சி.எம்.ஆர் எச்சரிக்கிறது
World News

சுறுசுறுப்பான பிளாஸ்மா சிகிச்சையின் கண்மூடித்தனமான பயன்பாட்டிற்கு எதிராக ஐ.சி.எம்.ஆர் எச்சரிக்கிறது

COVID-19 க்கு சிகிச்சையளிப்பதற்காக கன்வெலசென்ட் பிளாஸ்மா தெரபி (சிபிடி) கண்மூடித்தனமாக பயன்படுத்தப்படுவதை எதிர்த்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ஐசிஎம்ஆர்) எச்சரித்துள்ளது. புதன்கிழமை, மிதமான தொற்று நோய்களை

Read more