சென்னை மெட்ரோ ரெயிலை சிறப்பு வகை மின் நுகர்வோர் என்று கருத முடியாது: டி.என்.இ.ஆர்.சி.
India

சென்னை மெட்ரோ ரெயிலை சிறப்பு வகை மின் நுகர்வோர் என்று கருத முடியாது: டி.என்.இ.ஆர்.சி.

சி.எம்.ஆர்.எல் இது சிறப்பு வகை நுகர்வோரின் கீழ் சேர்க்கப்பட வேண்டும் மற்றும் மானியம் மற்றும் குறுக்கு மானிய கூறுகள் இரண்டையும் தவிர்த்து, உண்மையான விநியோக செலவின் அடிப்படையில்

Read more